презентация


Безплатни генератори за облаци от думи

Облаците от думи вече не са запазена марка само за обученията и презентациите, а са обект на интерес и в множество маркетингови кампании. Все по-често в дизайна се използват облаци от думи, за да се постигне съвършено послание с помощта на думите и красотата, пресъздадена от облака. Китайска поговорка гласи, че […]


Защо е добре да печатате пълноцветно

Голяма част от материалите, които се принтират или копират в офисите са само и единствено в черен цвят. Причина за това е най-вече по-ниската цена за тяхното отпечатване. Добавянето на един дори малък цветен елемент може да привлече много по-голямо внимание и да внесе яснота.  Това е доказано и от […]


Отпечатване на папки с джоб и принтиране на материали за презентация

Папките са един от традиционните рекламни материали, когато става дума за конференции, семинари, презентации или бизнес срещи. Такива събития най-често не надхвърлят 200 участника, поради което отпечатването става чрез дигитална технология. Това от своя страна има известни предимства и ограничения. Случвало се е например да получавам папка със сертификат от […]